Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Prochowice
Szukaj w tym dziale:
Wyników na stronę: 10 20 30

Depresja ma wiele twarzy. Być może widzisz ją codziennie w lustrze. 23.02 - Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją. 


Depresja ma wiele twarzy. Może widzisz ją codziennie w lustrze, mijasz na korytarzu lub gdy przeglądasz social media. W Polsce mamy ponad 1,2 miliona takich twarzy.


Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją to doskonały moment do rozmowy o tej trudnej chorobie, okazania wsparcia i zatrzymania się na chwilę, poobserwowania siebie i bliskich. Niestety, dla wielu ludzi depresja nadal jest oznaką słabości, tematem wstydliwym i dlatego zamiatanym pod dywan. 

Jednak depresja to schorzenie, które można porównać do innych chorób takich jak grypa, Alzheimer, cukrzyca czy padaczka. Posiada swoje określone definicje, kryteria diagnozy i metody leczenia. Pomimo tego, że objawy depresji czasem nie są widoczne na pierwszy rzut oka, nie czyni jej to mniej ważną od innych dolegliwości. Dotyka zarówno kobiety, jak i mężczyzn, niezależnie od wieku czy statusu materialnego. 

Jak tłumaczy lekarz Marcin Zarzycki: Depresja zmienia funkcjonowanie mózgu na poziomie chemicznym i strukturalnym, co można uwidocznić w badaniach naukowych.

Co może powodować depresję? 

Depresja może mieć jedną, jasną przyczynę – np. pojawia się po utracie bliskiej osoby, ale może także być kombinacją genów, predyspozycji i środowiska, w jakim ktoś dorastał. Poza przyczynami genetycznymi i biologicznymi depresję może uruchomić szereg czynników stresowych, takich jak: 

 • wypadek,

 • utrata pracy,

 • zakończenie związku,

 • przytłaczający nadmiar pracy i obowiązków,

 • utrata sprawności.

Jak rozpoznać, czy cierpisz na depresję?

Według obowiązującej w Europie klasyfikacji ICD-10 do podstawowych klinicznych objawów pierwszego epizodu depresyjnego należą:

 • obniżenie nastroju,

 • utrata zainteresowania rzeczami, które wcześniej sprawiały radość (anhedonia),

 • brak energii i osłabienie.

Ostateczną diagnozę depresji postawi lekarz psychiatrii po indywidualnym, dokładnym wywiadzie z pacjentem. Każdy przypadek jest inny, dlatego też choroba może przebiegać inaczej. Jeśli zauważasz u siebie nawet jeden z poniższych objawów, skontaktuj się z lekarzem:

Oprócz wyżej wymienionych objawów depresji, u dzieci i nastolatków choroba może przejawiać dodatkowe symptomy, takie jak: 

 • ataki płaczu,

 • agresja (fizyczna, słowna) względem siebie lub innych,

 • poirytowanie,

 • lęk przed pozostawaniem samemu (nawet na chwilę),

 • nadmierne zmęczenie, letarg. 

Psycholog Jagoda Turowska komentuje: “Łatwo przeoczyć sygnały płynące od dziecka, myląc je z „burzą hormonalną”. Warto obserwować dziecko, słuchać co mówi i w razie wątpliwości udać się na wizytę do specjalisty, żeby nie mieć później wyrzutów sumienia, że coś przeoczyliśmy.”

Gdzie szukać pomocy? 

Aby zdiagnozować depresję, możesz umówić się na bezpłatną wizytę w ramach NFZ.  Lekarz psychiatra będzie w stanie ocenić powagę sytuacji i zalecić odpowiednią terapię. W przypadku choroby u dzieci nierzadko psychoterapia będzie odbywać się z udziałem rodziców. 

Mapa punktów pomocy

Jeśli masz myśli samobójcze i planujesz zrobić sobie krzywdę (lub obserwujesz to u innej osoby), wezwij pogotowie (numer alarmowy 112 lub 999). Wezwanie karetki do osoby, której życie jest realnie zagrożone z powodu zaburzeń lub choroby psychicznej, nie różni się niczym od innych sytuacji, w których zwracamy się o pomoc do pogotowia.

 

Dedykowane infolinie antydepresyjne

Sprawdź, jaki numer warto wykręcić.

 

 

 Dodatek osłonowy ma na celu zniwelować koszty energii, gazu i żywności, dla mniej zamożnych gospodarstw domowych. Zgodnie z przepisami przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

 • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 228,80/286 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
 • gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 343,20/429 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 486,20/607,75 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 657,80 zł/ 822,25 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

Zasada złotówka za złotówkę

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

 

Wniosek >

 

 

 

 

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 to program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oferujący pomoc żywnościową w formie paczek lub posiłków dla osób najbardziej potrzebujących, a także możliwość udziału w tzw. działaniach towarzyszących.

 

Pomocą żywnościową w ramach Programu 2021 Plus mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 235 % kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej:

– 1.823,60zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

– 1.410,00 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Osoby, które chcą korzystać z żywności w ramach programu zapraszamy do zgłaszania się do pracowników socjalnych w M-GOPS w Prochowicach.

Więcej informacji można uzyskać klikając w poniższy link:

 

https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prochowicach poszukuje osób – opiekunów prawnych.

Poszukujemy osoby chętne do opieki prawnej nad osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prochowicach poszukuje osób – opiekunów prawnych.

Poszukujemy osoby chętne do opieki prawnej nad osobami ubezwłasnowolnionymi.

Opiekun ustanowiony przez sąd sprawuje:

 • pieczę nad osobą ubezwłasnowolnioną - opiekun musi zarządzać finansami osoby objętej opieką, zadbać o to aby miała zapewnioną opiekę lekarską, aby nie stwarzała zagrożenia dla innych osób, opiekun może starać się o umieszczenie, w razie konieczności, osoby ubezwłasnowolnionej w odpowiedniej placówce, np. szpitalu.
 • zarząd nad jego majątkiem - dbanie o majątek,
 • reprezentuje go wobec osób trzecich - zastępowanie osoby będącej pod opieką w dokonywaniu czynności prawnych, składaniu oświadczeń woli.

Ubezwłasnowolnienie całkowite przenosi prawo do podejmowania czynności prawnych na opiekuna.

Za sprawowanie opieki sąd ustala wynagrodzenie.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt  tel. 76/8584387, lub osobiście w siedzibie ops: ul. Lwowska 6, 59-230 Prochowice.

 

 

Więcej szczegółów:

Informator

 

p>  

 

Szczedrzykowice 


Świetlica Wiejska


3-07-2023r./poniedziałek/ 

od 18.00 do 19.30

 

 

 

 

w  Golance Dolnej

ŚWIETLICA Wiejska

4-07-2023r. /wtorek/

od godz. 16.00 do 17.00


 

w  L I S O W I C A C H

ŚWIETLICA Wiejska

5-07-2023r. /środa/

od godz.16.00- 18.00

 

 

 

w  MIERZOWICACH

ŚWIETLICA Wiejska

05-07-2023r. /środa/

od godz. 16.00- 18.00

 

 

 

KWIATKOWICE 14A

u Sołtysa 

Krzysztofa Mikusa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To program skierowany do osób z niepełnosprawnościami,
które w swoim mieszkaniu posiadają bariery ograniczające
codzienne funkcjonowanie.
Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną i:
ograniczają cię bariery architektoniczne we własnym
mieszkaniu lub domu, przez które nie jesteś w stanie
samodzielne wyjście na zewnątrz,
posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu
znacznym z powodu niepełnosprawności narządu
ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia
wózka,
nie ukończyłeś 65 roku życia,
możesz uzyskać dofinansowanie do zmiany mieszkania
na pozbawione barier architektonicznych, znajdujące się
w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie
budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem.
Wysokość dofinansowania zależna jest od lokalizacji,
w której nabywane jest mieszkanie i stanowi
różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego
i sprzedawanego.
Na przykład: w przypadku mieszkania znajdującego się
w Łodzi maksymalna kwota dofinansowania wyniesie
76 943 zł.
Program jest prowadzony przez samorządy powiatowe,
które przyjmą zaproszenie Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do jego realizacji.
Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami złożysz za
pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia
sow.pfron.org.pl
Wniosek możesz złożyć w każdym czasie, ale nie później
niż do dnia 31.12.2024 r. i do wyczerpania budżetu
Programu.

 

Wygaszanie "covidowych" orzeczeń o niepełnosprawności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Prochowicach informuje o zmianach w orzeczeniach o niepełnosprawności.

Na skutek zmiany przepisów art. 15h specustawy covidowej nie będzie już stosowany. Zgodnie z art. 28 pkt 2 ustawy z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 852) stanie się to po trzech miesiącach od jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Z uwagi na to, że doszło do tego 5 maja br., to uchylenie art. 15h nastąpi 6 sierpnia br. To oznacza, że orzeczenia o niepełnosprawności lub jej stopniu, których termin ważności będzie się kończył, począwszy od tej daty nie będą dalej przedłużane. Ich posiadacze będą zaś musieli wystąpić o nowy dokument potwierdzający niepełnosprawność.
 

Jednocześnie zgodnie z ustawą orzeczenia o niepełnosprawności lub jej stopniu, których okres ważności upłynąłby:

- do 31 grudnia 2020 r. – zachowują ważność do 31 grudnia 2023 r.,

- w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. – zachowują ważność do 31 marca 2024 r.,

- w okresie od 1 stycznia 2022 r. do dnia 5 sierpnia 2023 r. - zachowają ważność do 30 września 2024 r.

 

Wszystkie orzeczenia będą jednak ważne nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności lub jej stopniu.

 

Kryterium dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej wynosi:
• 1 707,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej,
• 1 320,00 PLN dla osoby w rodzinie.

Kto może skorzystać z pomocy żywnościowej?
Osoby i rodziny, znajdujące się w trudniej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (m.in. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność) i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, tj.:1 707,20zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1 320,00 zł dla osoby w rodzinie.

Do Programu kwalifikowani są również cudzoziemcy, którzy przekroczyli granicę Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z prowadzonymi działaniami wojennymi na terenie Ukrainy.

Więcej informacji u pracowników socjalnych w M-GOPS w Prochowicach

 

 

 
1 do 10 z 207