Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Prochowice
Szukaj w tym dziale:
Wyników na stronę: 10 20 30

UCHODŹCY W PROCHOWICACH

Burmistrz Alicja Sielicka

Informuje, że w dniu 15-03- 2022r.
przyjęliśmy uchodźców z Ukrainy.
Chętne osoby do zakwaterowania
uchodźców prosimy o kontakt
Urząd Miasta i Gminy Prochowice
Tel. 76 8584 423

Zgłoś swoje dziecko do Programu Stypendialnego Horyzonty i pozwól aby się uczyło
w wybranym liceum lub technikum w Polsce!
Jeżeli Twoje dziecko osiąga dobre wyniki w nauce, chce się dalej rozwijać i poznać przyjaciół na całe
życie – zgłoś je do Programu Stypendialnego Horyzonty! To szansa na naukę w najciekawszych liceach
i technikach w Polsce. Stypendium przyznawane jest na cały okres nauki w szkole średniej.

● Pokrywamy pełne koszty zamieszkania w bursie, wyżywienia i biletów komunikacji miejskiej
oraz częściowo szkolnych wycieczek.
● Organizujemy i finansujemy wakacje i ferie, podczas których uczymy się żeglować, pływać
na desce, jeździć na nartach czy snowboardzie.
● Wiemy, że znajomość języków obcych jest ważna, dlatego finansujemy naukę w szkole
językowej i egzaminy na certyfikaty językowe.
● Podchodzimy do stypendystów indywidualnie i wspieramy ich w rozwijaniu zainteresowań
i pasji. Zapraszamy też do udziału w ciekawych warsztatach i projektach społecznych.
● Nad stypendystami czuwa zespół Fundacji EFC oraz wykwalifikowani koordynatorzy
pracujący w miastach, w których uczy się młodzież. W trudnych sytuacjach stypendyści nigdy
nie są sami, mogą też liczyć na wsparcie naszych psychologów.

Zapraszamy uczniów klas 8 szkół podstawowych, którzy mieszkają w miejscowościach do 30 tysięcy
mieszkańców, a miesięczny dochód w rodzinie nie przekracza 1550 złotych netto na osobę. Średnia
ocen nie jest kryterium udziału w Programie, jednak wyniki w nauce powinny wskazywać na
możliwość dostania się do jednej ze szkół, z którymi współpracuje Fundacja EFC.
Program Stypendialny Horyzonty realizowany jest przez Fundację EFC w strategicznym partnerstwie
z Fundacją Rodziny Staraków.
Fundacja Rodziny Staraków działa od 2008 roku na dwóch płaszczyznach - edukacyjnej i artystycznej.
Wyrównuje szanse edukacyjne młodzieży oraz przyznaje granty liceom plastycznym na autorskie
projekty artystyczne. Jednocześnie wspiera młodych polskich artystów i artystki, organizuje
wydarzenia kulturalne oraz udostępnia szerokiej publiczności kolekcję sztuki współczesnej Anny
i Jerzego Staraków.

Dodatek osłonowy – nowe świadczenie!

Szanowni Państwo,

informujemy, że od stycznia 2022 r. można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy.

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł* w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł* na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270).

Wysokości dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego:

  • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 lub 500 zł* przy założeniu, że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,

  • gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 lub 750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

  • gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł lub 1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

  • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł lub 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

*podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków(Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia.
W przypadku gdy ustalona wysokość dodatku osłonowego jest niższa niż 20 zł dodatek nie przysługuje.

Pamiętaj: ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.


Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

Wnioski będzie można składać:

> elektronicznie – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. podpisane za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub uwierzytelnione z wykorzystaniem profilu zaufanego

> tradycyjnie (papierowo) – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. :

  • w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prochowicach w godzinach od 8:00 do 15:00

Pamiętaj: o prawidłowym i uważnym wypełnieniu druku wniosku.

Prosimy: wpisz w druk wniosku adres poczty elektronicznej – na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej będzie wysłana informacja o przyznaniu dodatku osłonowego.

Świadczenia przyznane na kompletne wnioski złożone w styczniu 2022 r. będą wypłacone w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Te osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć kompletny wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana najpóźniej do 2 grudnia 2022 r.

Wnioski złożone po 31 października 2022 pozostaną bez rozpatrzenia.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 grudnia 2021 o dodatku osłonowym  
(Dz. U z 2022 r. poz. 1)

Wniosek

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Prochowicach informuje,

że w piątek 24 grudnia 2021 r.

Ośrodek będzie nieczynny.

Dzień ten został ustalony dniem wolnym od pracy

dla pracowników MGOPS w Prochowicach

w zamian za święto 25 grudnia 2021 roku przypadające w dzień inny niż niedziela.

Zapraszamy mieszkańców powiatu legnickiego do udziału w konsultacjach społecznych, w związku z pracami nad opracowaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Legnickiego.

 

Badania realizowane są metodą internetową - kwestionariusz ankiety internetowej znajduje się w poniższym linku:

https://www.webankieta.pl/ankieta/667454/powiat-legnicki-konsultacje-spoleczne-mieszkancy-2021.html

Przypominamy, iż począwszy od sierpnia br. rozpoczęła się możliwość składania wniosków o przyznanie prawa do na świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych na nowy okres zasiłkowy w formie tradycyjnej (papierowej).

Jednocześnie zachęcamy do składania wniosków w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu Emp@tia.

 

W celu kontynuacji wypłaty świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych należy złożyć wnioski na kolejny okres 2021/2022 na podstawie dochodów członków rodziny  za rok 2020 z uwzględnieniem zmian w roku bieżącym.

 
1 do 10 z 185