Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Prochowice
Szukaj w tym dziale:

Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zespół działa przy M-GOPS w Prochowicach, jego członkami są przedstawiciele instytucji, które podpisały porozumienie współpracy. Są to osoby z różnych grup zawodowych reprezentujący instytucje publiczne, m. in. przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, kuratorskiej służby sądowej, oświaty ochrony zdrowia, lokalnych organizacji pozarządowych i prokuratury.

Celem zespołu interdyscyplinarnego jest pomoc osobom, rodzinom, grupom problemowym i środowiskom dysfunkcyjnym w przezwyciężeniu ich problemów. Efektywne podejmowanie działań pomocowych i interwencyjnych w momencie zaistniałego problemu, współdziałanie z innymi podmiotami przy rozwiązywaniu problemu i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz rozpowszechniania informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.

 

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zapewnia:

Miejskio-GminnyOśrodek Pomocy Społecznej

w Prochowicach

ul.Lwowska 6

59-230 Prochowice

tel. 76 8584 387

email: mgopsprochowice@epf.pl