Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Prochowice
Szukaj w tym dziale:


        W dniu 25.07.2017r w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Prochowicach odbyło się uroczyste zakończenie projektu "Nie poddawaj się i pracuj!" realizowanego przy współpracy z Międzynarodowym Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o.o.z Gdańska  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Szkolenia rozpoczęły się w miesiącu kwietniu (obejmowały : poradnictwo zawodowe indywidualne (6h), następnie szkolenia zawodowe w wymiarze 90h). Grupa 20 kobiet czynnie uczestniczyła w zajęciach prowadzonych przez doświadczonych trenerów na terenie tut. ops. W dniu zakończenia Pani Burmistrz Alicja Sielicka wręczyła uczestniczkom zaświadczenia o ukończeniu szkolenia"Opiekun  osób starszych"; oraz publikację Szymona Godawy pt. "Opiekun osób starszych" stanowiący podsumowanie treści które były przyswajane na zajęciach a do których zawsze można powrócić tym bardziej iż niebawem ( w miesiącu sierpniu 2017r)  przed naszymi kursantkami kolejny etap projektu- staże zawodowe, czyli część praktyczna nauki zawodu.
Staże będą organizowane w trzech miejscach, tj. Dom Pomocy Caritas Malczyce, Dom Pomocy Maria Legnica, oraz usługi opiekuńcze w Mgops Prochowice. Okres ich trwania to   3 miesiące a po ich zakończeniu zainteresowane osoby pracą w placówkach całodobowych (DPS) będą miały szanse podjąć zatrudnienie. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, uczestniczki wypowiedziały się pozytywnie na temat przebiegu szkolenia, a my życzymy aby odbyty staż pozwolił paniom na powrót na rynek pracy oraz wiarę iż każdy moment życia jest dobry aby zrobić coś dla siebie

    

 

    Nie poddawaj się i pracuj!- tak brzmi nazwa projektu realizowanego w Mgops Prochowice we współpracy z Międzynarodowym  Centrum Doskonalenia Kadr Sp z o.o. z Gdańska współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.
Projekt skierowany jest do osób powyżej 30 roku życia zamieszkujących na terenie gminy Prochowice należących do jednej z poniższych grup:
- osoby bezrobotne (w tym długotrwale),
- osoby bierne zawodowo (w tym studiujące zaocznie)
- priorytetowo kobiety
- osoby niepełnosprawne
- osoby powyżej 50. roku życia
- osoby o niskich kwalifikacjach .
W ramach projektu oferujemy Doradztwo Indywidualne dla każdego uczestnika projektu (8h), Poradnictwo Zawodowe Indywidualne (6h), następnie szkolenia zawodowe w wymiarze 90h z wybranej przez uczestników tematyki w przypadku mieszkanek Prochowic ( ponieważ
w rekrutacji uczestniczyły jedynie kobiety) - Opiekun osób  starszych.
Po odbytym szkoleniu uczestnik jest kierowany na staż zawodowy trwający 3 miesiące, a po odbyciu stażu kończy wsparcie na zajęciach z pośrednikiem pracy (3h).
Łącznie szkolenia i zajęcia indywidualne zajmują około 15 dni a  uczestnicy otrzymują za udział w szkoleniach stypendium szkoleniowe w wysokości około 680 zł netto, a także zwrot kosztów dojazdu (do 13,50 zł dziennie).
Staż zawodowy jest również płatny - 1750 zł netto przez 3 miesiące oraz zwrot kosztów dojazdu. Osoby korzystające z zasiłków socjalnych nie tracą prawa do jego posiadania biorąc udział w projekcie.
        W dniu 29.04.2017r o godzinie 13.30 w siedzibie tut. ops odbyło się pierwsze spotkanie  rekrutacyjne dla mieszkańców gminy Prochowice, ku naszemu zadowoleniu zagłosiły się 22 osoby; kobiety zainteresowane uzyskaniem certyfikatu uprawniającego do podjęcia pracy w zawodzie Opiekun Osób  Starszych. Pierwsze zajęcia planujemy rozpocząć po 17 kwietnia 2017r. Natomiast staże zawodowe w miesiącu czerwcu br.
        Życzymy powodzenia uczestnikom, o postępach w projekcie będziemy informować
w kolejnych wydaniach  Wieści z Ratusza