Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Prochowice
Szukaj w tym dziale:

 

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

asystent rodziny

.......................................................................................................................................................

( nazwa stanowiska pracy )

 

W wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do następnego etapu zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 

 

 

L.p.

Nazwisko i imię

Miejsce zamieszkania

1

Wiaderek Katarzyna

Legnica