Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Prochowice
Szukaj w tym dziale:

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prochowicach informuje, że w wyniku naboru na stanowisko pracownika socjalnego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prochowicach została wybrana Pani Anna Zyśko zamieszkała w Prochowicach.

Pani Anna spełnia wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu na stanoisko pracownika socjalnego. Posiada niezbędne doświadczenie oraz wykazała się znajomością tematyki z zakresu zadań wymaganych na w.w. stanowisko pracy.